2_lines_orange_0

Bæredygtighed på Roskilde Festival

Roskilde Festival er kendt for at gå op i miljø og bæredygtighed – allerede før andre events og festivaler. Festivalen er der afprøvet og iværksat mange gode miljøtiltag - og der udviklet en grøn guide til gæsterne.

På Roskilde Festival er bæredygtig ikke blot et mål i sig selv, men en fortsat og konstant indsats for at gøre en forskel og skabe reel forandring i verden.

Læs også: Sådan tager du grønt på fesival

Udgangspunkt er begivenheden Roskilde Festival, ét af Danmarks største samlingssteder for unge. Men de engagerer sig i aktiviteter og i partnerskaber med andre NGO’er, foreninger og virksomheder året rundt.

Indsatsen tæller donationer, vækstlagsstøtte, kunstnerisk innovation, grønne initiativer og sociale forandringsprojekter.

Festivalens tilgang til bæredygtighed er helhedsorienteret. Uanset hvad de foretager sig, er formålet at støtte almennyttige projekter til gavn for især børn og unge.

Miljømæssig bæredygtighed på Roskilde Festival

Miljømæssig bæredygtighed handler om at skabe de bedste betingelser for mennesker, dyr og miljø. Det gør de ved at passe på miljøet og mindske negative klimaaftryk.

Roskilde Festival samler hvert år over 130.000 mennesker, som alle forbruger og påvirker miljøet – ligesom festivalen selv gør det i opbygningen af festivalen.

Der anvendes cirkulære principper for at undgå ressourcespild ved at reducere affaldsmængder og sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet.

Emner på denne side:

  • Cirkulær festival
  • Udvikling gennem partnerskaber
  • Ansvarlig handel
  • Energi- og ressourceforbrug
  • Dataindsamling og CO2-regnskab
  • Fokus på transport
  • Forandringer gennem fællesskaber


Cirkulær festival

Brug-og-smid-væk-kulturen er en trussel mod hele verdens tilstand, og forbrugssamfundets negative konsekvenser findes på festivalen såvel som i det omgivende samfund.

Gennem de seneste 20 år er festivalens affaldsmængder gennemsnitligt steget med 76 tons om året.

Der gøres op med den negative udvikling ved hjælp af principperne i den cirkulære økonomi. Cirkulær økonomi handler om at reducere affaldsmængder gennem design, om at genbruge produkter og materialer og om at sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet.

Festivalen har derfor udviklet en handleplan for vores ressource- og affaldshåndtering. Frem mod 2024 vil de reducere den totale affaldsmængde med 30 procent i forhold til 2019, hvilket svarer til en total affaldsreduktion på 600 tons, mens genanvendelsen øges til 55 procent.

I 2022 udlejer de for første gang campingudstyr såsom pavilloner i god kvalitet og luftmadrasser uden PVC for at sænke mængderne af engangsprodukter fra discountbutikkerne, som desværre ofte går i stykker og efterlades som affald.

Læs planen for ressource- og affaldshåndtering

Udvikling gennem partnerskaber 

Roskilde Festivals midlertidighed og høje befolkningstæthed gør festivalbyen til et særegent laboratorium i forhold til byplanlægning og nye løsninger. Samtidig skubber innovation og ny teknologi på den bæredygtige udvikling.

Derfor samarbejder festivalen med andre organisationer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om bæredygtig udvikling og ny løsninger

I 2022 debuterer Det Cirkulære Laboratorium på Roskilde Festival. Laboratoriet er udviklet i samarbejde med Tuborgfondet. Målet er at skubbe på den bæredygtige udvikling og påvirke klimaadfærden i samfundet ved at give unge iværksættere større indflydelse. 

Læs om deres principper for partnerskaber